1 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

1. Γενικά

1.1 Η ιστοσελίδα με την επωνυμία www.musicartscamp.eu ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία Wix και έχει παραχωρηθεί προς χρήση κατόπιν αντιτίμου στον Δημήτρη Πολίτη ως επικεφαλής της διαχειριστικής και οργανωτικής ομάδας (εφεξής διαχειριστική ομάδα του Camp) και υπεύθυνο για την διοργάνωση, εκπόνηση, σύσταση και συνολική διαχείριση του Music Arts Camp.

1.2 Η χρήση της ως άνω ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις, που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου της, διέπονται από τους όρους και προυποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα και στα αναπόσπαστα τμήματά της.

 

1.3 Η ιστοσελίδα, σε ό,τι αφορά την καταβολή τιμήματος αντιπαροχής για τις όποιες υπηρεσίες διατίθενται μέσω αυτής, απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

1.4 Η πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί το σύνολο των όρων και προυποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και να μην περιηγείται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς.

 

1.5 Η διαχειριστική ομάδα του Music Arts Summer Camp, η οποία διαχειρίζεται και την ιστοσελίδα, διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προυποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ η συνέχιση της περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για τον λόγο αυτόν κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

 

1.6 Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και τυχόν εφαρμοστέες διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

1.7 Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών.

 

1.8 Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχάς με εξωδικαστικούς τρόπους, αν όμως αυτό δεν καταστεί δυνατό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

 

1.9 Η διάρκεια ισχύος της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία δήλωσης συναίνεσης, ρητής ή σιωπηρής, του επισκέπτη/χρήστη και συμφωνείται για αόριστο χρόνο.

 

1.10 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της διοργάνωσης Music Arts Camp και της διαχειριστικής της ομάδας με τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

2.1 Το σύνολο του περιεχομένου της σελίδας (όνομα σελίδας), συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, λογότυπου, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, πληροφοριών, βίντεο, κάθε μορφής ηχητικού υλικού κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της διαχειριστικής ομάδας του Camp και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

2.2 Όσον αφορά το περιεχόμενο της σελίδας, εν όλω ή εν μέρει, η διαχειριστική ομάδα του Camp διατηρεί το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την χρήση, την τροποποίηση, την μετάδοση, την μεταβίβαση, την διανομή, την παρουσίαση, την σύνδεση, την φόρτωση (download), την αναπαραγωγή, την αντιγραφή, την δημοσιοποίηση, την δημιουργία αντιγράφων, την προβολή, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που προβλέπεται στον νόμο. Για τις ανωτέρω ενέργειες απαιτείται προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της διαχειριστικής ομάδας.

2.3 Για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και για στοιχεία του τα οποία παρέχονται και μεταφορτώνονται (download) τοπικά σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον επισκέπτη/χρήστη, παραχωρείται δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν γίνεται παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί, να διανεμηθεί ή να γίνει αντικείμενο για οικονομική, διαφημιστική ή άλλη εκμετάλλευση, με οποιονδήποτε τρόπο.

2.4 Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3. «Δεσμοί» (Links)

 

3.1 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

4. Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

 

 

4.1 Ο χρήστης /επισκέπτης έχει την δυνατότητα να κάνει εγγραφή στο newsletter της σελίδας. Με τον τρόπο αυτό δηλώνει την συναίνεσή του για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών στην ηλεκτρονική του διεύθυνση από την διαχειριστική ομάδα του Camp.

 

4.2 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας τον ειδικό σύνδεσμο διαγραφής που θα βρίσκεται σε κάθε ένα από τα μηνύματα που έχει λάβει μέχρι την στιγμή εκείνη. 

 

5. Ειδικοί όροι και προυποθέσεις ηλεκτρονικού καταστήματος

 

5.1 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

 

5.2 Σε ό,τι αφορά την πληρωμή για την συμμετοχή στο Music Arts Camp, η διαχειριστική ομάδα του δεν εγγυάται ότι ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων δεν θα εξαντληθεί και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της ως την διάθεση ή μη νέων.

 

5.3 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους όταν κάτι τέτοιο οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Πελάτη» και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από «Πελάτες» ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

 

5.4 Η διαχειριστική ομάδα του Camp διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της σε «Πελάτες» που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων «Πελατών» ή άλλες περιπτώσεις απάτης ή δυσφήμισης σε σχέση με τις παροχές που προσφέρει.

 

5.5 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

 

5.6 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες και δεν διατηρεί αριθμούς τραπεζικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών, ενώ συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές 6 με την (τράπεζα) και την (τράπεζα). Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών.

 

5.7 Η εξόφληση μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από τη στιγμή της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από την διαχειριστική ομάδα του Camp. Μετά την εξόφληση της παραγγελίας ο πελάτης δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, παραστατικό πληρωμής για την συμμετοχή του στο Music Arts Summer Camp ή άλλως ειδικό σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα με τα προϊόντα που έχει παραγγείλει για κατέβασμα. Αν δεν κάνει χρήση του συνδέσμου για κατέβασμα των προϊόντων, εντός 24 ωρών, οι σύνδεσμοι προς τα προϊόντα απενεργοποιούνται.

 

5.8 Κατά την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για την συμμετοχή του στο Camp, ο «Πελάτης» υποχρεούται να δηλώσει ως «Αιτιολογία κατάθεσης» το ονοματεπώνυμό του και το όνομα «Music Arts Camp». Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν φέρει ευθύνη εάν σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εν λόγω κατάθεση.

 

5.9 Υπαναχώρηση/Ακύρωση Παραγγελίας: Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Σε περίπτωση πληρωμής για την συμμετοχή στο Music Arts Camp:

i. Ο «Πελάτης» έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του με επιστροφή του συνόλου του καταβληθέντος ποσού, οποιαδήποτε στιγμή, και για διάστημα ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη του Camp. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα υποβληθέν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η αποδοχή ή απόρριψή του, υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της διαχειριστικής ομάδας.

 ii. Ο «Πελάτης» μπορεί να καταχωρήσει το ανωτέρω αίτημα ακύρωσης κατόπιν επικοινωνίας είτε στο e-mail της διοργάνωσης, είτε τηλεφωνικά. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο αντίστοιχο τμήμα της σελίδας που αφορά την επικοινωνία.

• Σε περίπτωση πληρωμής για την απόκτηση μαγνητοσκοπημένων αποσπασμάτων από τα σεμινάρια του Music Arts Camp:

i. Ο «Πελάτης» έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την αγορά του πριν την πληρωμή ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενδείξεις που προσφέρονται στην πλατφόρμα.

ii. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, ο «Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την διαχειριστική ομάδα του Camp προκειμένου να διευθετηθεί η ακύρωση της παραγγελιάς.

iii. Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση επιστροφής χρημάτων για προϊόντα που έχουν εξοφληθεί και έχουν αποσταλεί στον αγοραστή, ΔΕΝ είναι εφικτή. iv. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η ακύρωση ή μη της αγοράς γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την διαχειριστική ομάδα του Camp και βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια της τελευταίας.

 

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

6.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Νόμος 4624/2019 που αφορά την λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680) και ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

6.2 Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει η ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της διοργάνωσης Music Arts Camp καθώς και της διαχειριστικής της ομάδας.

6.3 Η διαχειριστική ομάδα του Camp συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

6.4 Συστήνεται το παρόν τμήμα να διαβάζεται σε συνδυασμό με το αντίστοιχο τμήμα 8 που αφορά τον περιορισμό ευθύνης της εταιρίας και την ευθύνη επισκέπτη/χρήστη.

6.5 Ο επισκέπτης / χρήστης έχει, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην διαχειριστική ομάδα του Camp με email και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του 9 αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου.

 

• Συλλογη Δεδομένων

 

6.6 Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Αντιθέτως, η χρήση της ιστοσελίδας επιβάλλει, σε μερικές περιπτώσεις, την οικειοθελή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων από επισκέπτες και χρήστες. Για παράδειγμα, μπορεί να παράσχετε το όνομά σας και πληροφορίες για να επικοινωνήσει η διαχείριση μαζί σας, να παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, να εγγραφείτε ως συνδρομητής στο newsletter κ.ο.κ..

 

6.7 Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από την διαχειριστική ομάδα του Camp αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

 

6.8 Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, πέραν της άμεσης συλλογής δεδομένων, είναι δυνατόν να συλλέγονται έμμεσα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της, με τη βοήθεια διαφόρων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, όταν ένας επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, μπορεί να καταγράφονται ορισμένες πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης, η ώρα πρόσβασης και οι διευθύνσεις των websites που τον παρέπεμψαν στην ιστοσελίδα. 10 • Χρήση Δεδομένων

 

6.9 H διαχειριστική ομάδα του Camp είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

6.10 Επιπρόσθετα, η διαχειριστική ομάδα του Camp είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας για την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί μέσω αυτής, όπως για παράδειγμα για την ειδοποίηση του χρήστη σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις ή διορθώσεις.

 

6.11 Επιπλέον, η διαχειριστική ομάδα του Camp είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας για την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας και αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

6.12 Τέλος, η διαχειριστική ομάδα του Camp είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να: α) προστατεύσει τα δικαιώματά της, την πνευματική της ιδιοκτησία, την φήμη της και την περιουσία της, β) προστατευθεί η διοργάνωση Music Arts Camp ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου της ιστοσελίδας και γ) προστατεύσει την προσωπική της ασφάλεια ή την περιουσία των επισκεπτών /χρηστών της ιστοσελίδας.

 

• Δήλωση εχεμύθειας

 

6.13 Η παρούσα δήλωση αφορά στο δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας.

 

6.14 Όταν αποσταλεί ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται από τον επισκέπτη / χρήστη, χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ηλεκτρονικά η ερώτησή του χρήστη από την διαχειριστική ομάδα του Camp.

 

6.15 Η ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνει έκαστος επισκέπτης / χρήστης θεωρείται απόρρητη. Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτής παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη ή εφόσον επιτάσσεται από το νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί, ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θίγει την διοργάνωση Music Arts Camp.

 

6.16 Επιπλέον, η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν μεταβιβάζει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρά μόνο όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να: α) προστατεύσει τα δικαιώματά της, την πνευματική της ιδιοκτησία και την περιουσία της, β) προστατευθεί η διοργάνωση Music Arts Camp ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου της ιστοσελίδας και γ) προστατεύσει την προσωπική της ασφάλεια ή την περιουσία των επισκεπτών /χρηστών της ιστοσελίδας.

 

6.17 Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου, όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες, καθώς επίσης και η διεύθυνση IP, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Τότε η διαχειριστική ομάδα του Camp μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί το ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της διαχειριστικής ομάδας του Camp.

 

6.18 Επίσης, αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης ζητήσει από την διαχειριστική ομάδα του Camp να τον βοηθήσει μέσω οποιαδήποτε μορφής 12 ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών, το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του επισκέπτη / χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και των μηνυμάτων του.

 

6.19 Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και τα στοιχεία των συναλλαγών των επισκεπτών / χρηστών θεωρούνται απόρρητα. Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή φορέα παρά μόνο εάν:

α) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/χρηστών της. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ο επισκέπτης/χρήστης καταθέτει σε αυτήν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την ιστοσελίδα.

β) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

• Τροποποίηση του περιεχομένου της παρούσας πολιτικής απορρήτου

 

6.20 Η διαχειριστική ομάδα του Camp διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. 13

 

6.21 Οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προσωπική προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η περιήγηση/χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

6.22 Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας αλλά ούτε και να περιηγείται σε αυτήν.

7. Μπισκότα (Cookies)

 

7.1 Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

 

7.2 Η διαχειριστική ομάδα του Camp κάνει χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσει την ιστοσελίδα πιο λειτουργική και προσφιλέστερη προς τους χρήστες. Χρησιμοποιούνται μόνο cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας αλλά και για στατιστικούς λόγους.

 

7.3 Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Αν επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι' αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.

 

7.4 Σε περίπτωση που επιθυμεί κανείς να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του, αναλόγως τον φυλλομετρητή, μπορεί επισκεφθεί τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβει γνώση αναφορικά με τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

• Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-infowebsites-stored

• Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

• Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

• Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

• Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

 

7.5 Όλα τα δεδομένα, που συλλέγει η διαχειριστική ομάδα του Camp από την χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

 

8. Αποκλεισμός εγγυήσεων ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

 

8.1 Αναλαμβάνετε ΠΛΗΡΩΣ τον κίνδυνο από την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

8.2 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο site στο οποίο γίνεται παραπομπή μέσω link ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά.

 

8.3 Συνεπώς η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου συνίσταται κάθε επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της σελίδας, καθώς το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι η διαχειριστική ομάδα του Camp.

 

8.4 Επιπροσθέτως, ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας και των υπηρεσιών της αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ίδια την σελίδα καθώς και στο Camp, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών καθώς και του περιεχομένου της.

 

8.5 Οι υπηρεσίες παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

 

8.6 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαχειριστική της ομάδα του Music Arts Camp αποποιείται ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ και ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό καθώς και οποιουδήποτε άλλου όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης ή ως προς την μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

8.7 Η διαχειριστική ομάδα του Music Arts Camp δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι: α. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

β. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ.

γ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

δ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.

ε. ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Ευχαριστούμε