1. Ειδικοί όροι και προυποθέσεις ηλεκτρονικού καταστήματος

 

1.1 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

1.2 Σε ό,τι αφορά την πληρωμή για την συμμετοχή στο Music Arts Camp, η διαχειριστική ομάδα του δεν εγγυάται ότι ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων δεν θα εξαντληθεί και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της ως την διάθεση ή μη νέων.

1.3 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους όταν κάτι τέτοιο οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Πελάτη» και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από «Πελάτες» ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

1.4 Η διαχειριστική ομάδα του Camp διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της σε «Πελάτες» που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων «Πελατών» ή άλλες περιπτώσεις απάτης ή δυσφήμισης σε σχέση με τις παροχές που προσφέρει.

1.5 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

1.6 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες και δεν διατηρεί αριθμούς τραπεζικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών, ενώ συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές 6 με την (τράπεζα) και την (τράπεζα). Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών.

 

1.7 Η εξόφληση μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από τη στιγμή της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από την διαχειριστική ομάδα του Camp. Μετά την εξόφληση της παραγγελίας ο πελάτης δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, παραστατικό πληρωμής για την συμμετοχή του στο Music Arts Summer Camp ή άλλως ειδικό σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα με τα προϊόντα που έχει παραγγείλει για κατέβασμα. Αν δεν κάνει χρήση του συνδέσμου για κατέβασμα των προϊόντων, εντός 24 ωρών, οι σύνδεσμοι προς τα προϊόντα απενεργοποιούνται.

 

1.8 Κατά την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για την συμμετοχή του στο Camp, ο «Πελάτης» υποχρεούται να δηλώσει ως «Αιτιολογία κατάθεσης» το ονοματεπώνυμό του και το όνομα «Music Arts Camp». Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν φέρει ευθύνη εάν σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εν λόγω κατάθεση.

 

1.9 Υπαναχώρηση/Ακύρωση Παραγγελίας: Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Σε περίπτωση πληρωμής για την συμμετοχή στο Music Arts Camp:

i. Ο «Πελάτης» έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του με επιστροφή του συνόλου του καταβληθέντος ποσού, οποιαδήποτε στιγμή, και για διάστημα ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη του Camp. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα υποβληθέν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η αποδοχή ή απόρριψή του, υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της διαχειριστικής ομάδας.

 ii. Ο «Πελάτης» μπορεί να καταχωρήσει το ανωτέρω αίτημα ακύρωσης κατόπιν επικοινωνίας είτε στο e-mail της διοργάνωσης, είτε τηλεφωνικά. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο αντίστοιχο τμήμα της σελίδας που αφορά την επικοινωνία.

• Σε περίπτωση πληρωμής για την απόκτηση μαγνητοσκοπημένων αποσπασμάτων από τα σεμινάρια του Music Arts Camp:

i. Ο «Πελάτης» έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την αγορά του πριν την πληρωμή ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενδείξεις που προσφέρονται στην πλατφόρμα.

ii. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, ο «Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την διαχειριστική ομάδα του Camp προκειμένου να διευθετηθεί η ακύρωση της παραγγελιάς.

iii. Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση επιστροφής χρημάτων για προϊόντα που έχουν εξοφληθεί και έχουν αποσταλεί στον αγοραστή, ΔΕΝ είναι εφικτή. iv. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η ακύρωση ή μη της αγοράς γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την διαχειριστική ομάδα του Camp και βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια της τελευταίας.

2. Αποκλεισμός εγγυήσεων ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

 

2.1 Αναλαμβάνετε ΠΛΗΡΩΣ τον κίνδυνο από την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

2.2 Η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο site στο οποίο γίνεται παραπομπή μέσω link ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά.

2.3 Συνεπώς η διαχειριστική ομάδα του Camp δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου συνίσταται κάθε επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της σελίδας, καθώς το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι η διαχειριστική ομάδα του Camp.

 

2.4 Επιπροσθέτως, ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας και των υπηρεσιών της αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ίδια την σελίδα καθώς και στο Camp, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών καθώς και του περιεχομένου της.

2.5 Οι υπηρεσίες παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

2.6 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαχειριστική της ομάδα του Music Arts Camp αποποιείται ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ και ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό καθώς και οποιουδήποτε άλλου όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης ή ως προς την μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

8.7 Η διαχειριστική ομάδα του Music Arts Camp δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι: α. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

β. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ.

γ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

δ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.

ε. ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Ευχαριστούμε